ชุด Suite สำหรับเปลี่ยนหน้าตาวินโดวส์ของท่านให้เป็นแบบ Disney
เวอร์ ชั่นเต็มครับ ประกอบไปด้วย Hypertheme สำหรับเปลี่ยนหน้าตาให้เป็นแบบ Disney ถึง 7 แบบ
ชุดไอคอน Wallpaper Widget และสกินสำหรับ Windows Media Player


Download