โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมซ่อม flashdrive ที่โดนไวรัสหรือเสียหาย
ต่อระบบโปรแกรมนี้ก็จะซ่อมได้ดี
ยูทิลิตีชื่อว่า HP Drive Key Boot

download HP Drive Key Boot

download

Nero 9 เป็นรุ่นต่อไปมากที่สุดในโลกที่เชื่อถือผสมผสานสื่อดิจิตอลและความบันเทิงใน บ้านซอฟต์แวร์ชุด. เป็นคุณลักษณะใหม่-ตัดขอบฟังก์ชันที่ทำให้เพลิดเพลินกับสื่อดิจิทัลเนื้อหา ง่ายๆ. นี้ที่ใช้งานง่ายแต่มีประสิทธิภาพมัลติมีเดียชุดให้คุณเสรีภาพในการสร้าง, ตัด, คัดลอก, เผาไหม้แก้ไขแบ่งปันและอัปโหลดออนไลน์. สิ่งที่คุณต้องการ - เพลงวิดีโอภาพถ่ายและข้อมูล - สนุกกับและแบ่งปันกับครอบครัวและเพื่อนทุกที่ทุกเวลา. ด้วยการใช้งานง่าย Nero StartSmart ศูนย์คำสั่งของคุณดิจิตอล
ชีวิตเคยเพิ่มเติมยืดหยุ่น, ทำได้และสนุก

downlond

AVG Internet Security 8.0.169
AVG Internet Security 8.0.169 with 10 years keygen.

The antivirus compontent protects your computer with Windows from viruses, worms and trojans.
Antivirus detects viruses, worms and Trojans as well as executable files or Windows DLL libraries that could be potentially unwanted within your Windows Vista or Windows XP system. Antivirus also holds the internal virus database, and therefore it keeps the maximum level of protection when regularly updated.

AVG Internet Security 8.0.169 with 10 years keygen.

The antispyware component protects your computer from spyware, adware and other malicious programs.
Antispyware protects tour computer from all kinds of malware (malicious software), e.g. spyware that secretly gathers information and privacy data from your computer, or adware that generates unwanted advertisement on your computer.

AVG Internet Security 8.0.169 with 10 years keygen.

Firewall enforces an access control policy between your computer running Windows and the network by blocking/permitting traffic.
Firewall defines rules that protect your computer from outside attacks, typically from the Internet, and control (allow/forbid) all communication on every network port. If Firewall recognizes and intrusion attempt, it blocks immediately and does not let the intruder access to your PC with Windows.
If you firewall is active, you are protected against hacker attacks and threats from external networks.

AVG Internet Security 8.0.169 with 10 years keygen.


Anti-Rootkit allows searching for rootkits hidden in your Windows operating system.
Antirootkit scans for dangerous rootkits hidden inside applications, drivers and Windows DLL libraries. A rootkit is usually a collection of malicious software that allows attacker to gain administrator-level rights and access to a computer or possibly whole network in your home or office. Rootkits are generally very well hidden in an operating system which makes them hard to detect or remove by regular security tools.

AVG Internet Security 8.0.169 with 10 years keygen.

Advanced settings for Advanced Users. Shows information about Windows processes, network connections, automatically starting applications, Internet Explorer extensions and Layered Service Providers on your computer.

AVG Internet Security 8.0.169 with 10 years keygen.

LinkScanner blocks dangerous websites and checks links on the most popular search engines such Google, Yahoo and MSN and Live for threats.
LinkScaner works with Internet Explorer and Firefox, and consists of two features. AVG Active Surf-Shield and AVG Search-Shield.
AVG Active Surf-Shield
Prevents you from accidently becoming infected by drive-by downloads and other exploits, ensuring the web pages you visit are safe at the only time that really matters – when you are about to click the link.
AVG Search-Shield
Works with Google, Yahoo, MSN and Live search engines to deliver a real-time safety verdict on all search results, including search ads, displaying an icon to show the safety rating for each site.

AVG Internet Security 8.0.169 with 10 years keygen.

Web Shield checks network traffic for possible threats and disallows dangerous connections.
This component protects you against accidentally downloading infected files or exchanging infected files over instant messaging.

AVG Internet Security 8.0.169 with 10 years keygen.

Resident Shield
Works in the background and is scanning all files that you work with.
Scans files as they are copied, opened and saved and if a threat is found, it forbids its activation. It also provides vital protection for the Windows system areas of your computer.[/center]


download avg

download

เปิดโปรแกรม TeamViewer
- รอการแจ้ง ID ต้นทาง ( ของเครื่องเรา )
ป.ล. เครื่อง computer ของท่าน จะต้อง สามารถ ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ก่อนที่จะได้รับ ID
วิธีการเซ็ตค่า

download

download
Subscribe to: Posts (Atom)